Registrácia

Naša spoločnosť zastupuje poškodených v trestnom konaní pred orgánmi policajného zboru a pred súdom tak, aby bol obvinený zaviazaný na náhradu škody. Pokiaľ by v trestnom nedošlo k uplatneniu si náhrady škody, potom by bolo potrebné si náhradu škody uplatňovať v občianskom konaní, čím by zbytočne vznikli navyše náklady na trovach konania.

Registráciou súhlasíte s podmienkami